PRIVACYSTATEMENT Moon Doodles

 

 

1.      Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Moon Doodles Australian Labradoodles (hierna: ‘Moon Doodles’) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Moon Doodles, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een interesse- of inschrijfformulier (welke op aanvraag via uw e-mailadres verzonden wordt) verstrekt. Moon Doodles kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

•    uw voor- en achternaam;

•    uw adresgegevens;

•    uw telefoonnummer;

•    uw e-mailadres.

 

Moon Doodles toetst de verwerking van voormelde persoonsgegevens op rechtmatigheid en doelmatigheid. De door u verstrekte gegevens aan Moon Doodles die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt en worden direct verwijderd.

 

 

2.       Waarom Moon Doodles gegevens nodig heeft

 

Moon Doodles verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen indien u daar om verzoekt of indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Moon Doodles uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten (koop-)overeenkomst en om te voldoen aan haar juridische en wettelijke verplichtingen.

 

 

3.       Hoe lang Moon Doodles gegevens bewaart

 

Moon Doodles bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

 

4.       Delen met anderen

 

Moon Doodles  verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Moon Doodles deelt uw persoonsgegevens met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

Hieronder valt het volgende: een onderdeel van de te sluiten (koop-)overeenkomst met u is een maand gratis gebruik van een zorgverzekering ten behoeve van de hond via Petplan. Ten behoeve van voornoemde verzekering verstrekt Moon Doodles uw voor-en achternaam, telefoonnummer en adresgegevens aan Petplan.

 

 

5.       In kaart brengen websitebezoek

 

Op de website van Moon Doodles worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Moon Doodles gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

 

6.       Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@moondoodles.nl. Moon Doodles zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

7.      Beveiligen

 

Moon Doodles neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Moon Doodles maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Moon Doodles verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Moon Doodles via info@moondoodles.nlwww.moondoodles.nl is een website van Moon Doodles. Moon Doodles is als volgt te bereiken:

E-mailadres: info@moondoodles.nl

 

 

8.      Aanpassing privacy statement

 

Moon Doodles heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Moon Doodles gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website:  www.moondoodles.nl.